K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
BIP.gov.pl

  Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 13, 87-100 Toruń informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również sektorowe przepisy krajowe w tym zakresie, tj.,  m.in. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami) oraz akty wykonawcze do ustaw.

  Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego przedmiotowym Rozporządzeniem, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – operator Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro informuje pracowników oraz osoby mogące potencjalnie znaleźć się w zasięgu obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego budynku (zarówno zewnątrz, jak również wewnątrz), że w zakresie monitoringu wizyjnego przedmiotowej nieruchomości:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 159 B (tel. kontaktowy: 56 657-75-00),

  2. Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować
  się dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu 56 657 75 07 w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu lub za pomocą poczty elektronicznej - adres: marcin.lutowski@zgm.torun.pl,

  3. Monitoring jest stosowany w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w obszarze objętym monitoringiem oraz zachowania tajemnicy informacji,

  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie dotyczącym funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), jak i art. 222 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495).

  Zgodnie z informacjami administratora, zamieszczonymi w zakładce RODO, na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (www.zgm.torun.pl):

  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  • Zarejestrowane zapisy monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisaniaw pamięci masowej rejestratorów,
   przy czym w uzasadnionych przypadkach(np. gdy nagranie obrazu stanowić będzie dowód w postępowaniu prowadzonymna podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub może takowy dowód stanowić) nagrany obraz z monitoringu, przechowywany będzie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego w okresie w którym nagranie nie zostało jeszcze nadpisane (tzn. zastąpione innym nagraniem, w max. okresie do 30 dni od chwili zarejestrowania/nagrania),
  • Jeśli Pani/Pan uzna, że zarejestrowane w systemie monitoringu wizyjnego dane przetwarzamy niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator CWB
  Publikacja dnia: 18.06.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 18.06.2020
  Dokument oglądany razy: 508
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu