K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
Biuletyn Informacji Publicznej CWB w Toruniu
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Wstęp

  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

  Data publikacji strony internetowej: 21.10.2015

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020

  STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających
   ich dostępność.

  Powody wyłączenia: 

  • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

  INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

  Narzędzia ułatwień dostępu:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

  Deklaracje  sporządzono dnia 23.09.2020 r.

  Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

  KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Drygalski

  e-mail: kontakt@torun.direct  
  telefon: 56 611 89 30
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

  Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić
  do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe, podmiot publiczny może zapewnić dostęp alternatywny, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności
  lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę,
  a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Wejście znajduje się od strony ul Konopnickiej, nie ma progu, a drzwi nie otwierają
   się automatycznie, należy wybrać przycisk domofonu z numerem 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Przed budynkiem urzędu zostało wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe.
  3. Wejście do budynku urzędu zostało wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia wejście na półpiętro na którym znajduje się winda, umożliwiająca dojazd na wszystkie kondygnacje. 
  4. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W Centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Administrator CWB
  Publikacja dnia: 23.09.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 23.09.2020
  Dokument oglądany razy: 493
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu