Sprawozdanie finansowe

To jest archiwalna wersja strony z dnia 04.05.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html)


Opublikował: Administrator CWB
Publikacja dnia: 10.05.2022, 14:45
Dokument oglądany razy: 1 927
Podpisał: Admin
Dokument z dnia: 04.05.2021